Reiki
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
REİKİ
REİKİ

Reiki, tarihi binlerce sene öncesine dayanan ve kaynağı Tibet olduğu sanılan bir enerji dengeleme tekniğidir. 1900’lü yılların başlarında, Japon Dr.Mikao Usui tarafından bu tekniğin temelini oluşturan enerjinin kullanımı ile ilgili bilgiler tekrar derlenmiş, toparlanmış ve insanlığa sunulmuştur. Reiki Japonca iki kelimeden oluşmuştur; Rei ve Ki. Rei ; “evren, bizi kuşatan tüm bilgi”, Ki; “yaşam gücü içeren enerji” anlamındadır. Reiki, kısaca “evrensel yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Ana kaynağa bağlı ve asla tükenmeyen bir şarj gibi olan Reiki, özündeki yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir yolu, bir tekniğidir. Reiki tekniği ile bedendeki enerjinin bütün hücrelere sağlıklı ve dengeli bir şekilde yayılması sağlanır.

Reiki saf, sevgi dolu ve güçlü bir enerjidir. Düzenli yapılan Reiki enerji çalışmaları ile gün içinde harcanan enerjinin yerine, bedenin kendisini yeniden dengeleyeceği ortamın oluşması sağlanır. Vücudu toksinlerden arındırır ve yaşam enerjisini düzene sokar. Böylece beden enerjisi dengelenir ve enerjisi dengelenen beden de sağlığı oluşturmaya başlar. Reiki tekniği ile çalışmak, günlük hayatı etkileyen korku, endişe, üzüntü, stres, hayal kırıklığı, öfke ve benzeri tüm olumsuz duygusal süreçlerin şifa bulmasında önemli rol oynar. Reiki, içerdiği bilinçle, kişiye asla zarar vermez aksine her zaman ihtiyacına göre fayda sağlar. Örneğin, bir mide ağrısını tedavi ederken Reiki başka organları ve düzeyleri de tedavi edebilir.

 • Reiki asla alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Eğer kişinin önemli bir sağlık sorunu varsa, tıp tedavisi ile birlikte Reiki uygulamalarını devam ettirmesi gerekir. Reiki uygulamaları, sadece tedaviyi tamamlayan bir yöntemdir. Tıp tedavilerinin olumsuz yan tesirlerini azaltmasının yanı sıra, tedavinin olumlu sonuçlarının gelişmesine de katkıda bulunur. Örneğin kemoterapide olumlu etkileri desteklerken, oluşabilecek yan etkilerin de azalmasına yardımcı olur.
 • Reiki bir inanç sistemi değildir. Dr.Usui’ye göre Reiki enerjisini almak için Reiki’ye inanmak gerekli değildir. Reiki’ye inanmayanlara ya da onun varlığını kabul etmeyenlere de Reiki uygulaması yapılabilir. Reiki ile bir neticeye ulaşmak için inanmaya değil, tekniği öğrenmeye ve uygulamaya ihtiyaç vardır.
 • Reiki, direk bir şifa yöntemi değildir. Kişide şifanın oluşmasını tetikleyen ve bedende sağlığın oluşmasına ortam hazırlayan bir enerji dengeleme tekniğidir.
 • Reiki, zihin kontrolü (hipnoz) ve masaj tekniği için de değildir.
 • Reiki, asla mistik ve mucizevî bir olay değildir.
 • REİKİ, BİR KİŞİYE veya BELLİ BİR GRUBA AİT DEĞİLDİR. Günümüze kadar ulaşan bilgilerden de, Dr. Usui’nin, bu tekniğin herkes tarafından özgürce kullanılmasını sağlayabilmek için, ulaşabildiği kadar çok insana ulaşarak Reiki’yi öğrettiği ve Reiki’nin tek bir kişide ya da grup içinde sahiplenilmesine izin vermediği anlaşılmaktadır.
 • Ve Reiki kimsenin özgür iradesine müdahale edecek şekilde çalışmaz. Reiki enerji uygulama çalışmalarını sürdüren herkes, çalışmalarına “o kişinin ve bütünün en yüksek hayrına olsun” diyerek başlar. Eğer kişinin iyileşmesi onun için hayırlıysa, Reiki enerjisi bu süreci hızlandırarak o kişiye yardımcı olur. Ağır bir hastalık sonucu birisine Reiki enerji uygulaması yapıldığında, eğer kişi bu yaşama veda edecekse, kişi için hayırlı olan bu ise, yaşama veda edene kadar ki zaman diliminde hastalığın bedende yarattığı acı, ağrı gibi etkiler her neler ise bunları en aza indirir, bu aşamayı rahat ve huzurlu tamamlamasına yardımcı olur.

Reiki hızla yayılarak kısa zamanda son derece popüler bir teknik olmuştur. Bugün dünyada yaklaşık üç milyon insan tarafından uygulanmakta olup, bu sayı her geçen gün artmaktadır. ABD’de pek çok hastanede tamamlayıcı bir teknik olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde de hemşire, masaj terapist, fizyoterapist ve bazı doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Son yıllarda, ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılmış ve yoğun bir öğrenme talebi oluşmuştur.

Reiki, bedeninizdeki enerjiyi dengelemek için var olan tekniklerden sadece biridir. Reiki’ye uyumlanarak Reiki enerjisi ile yaşamaya başladığınız zaman bilinciniz Reiki enerjisinin o sevgi ve şefkat dolu, saf gücünü kendiliğinden fark edecektir.

Kendinize Reiki uygulamaya başladığınızda, kişisel gelişiminiz ve farkındalığınız için ilk adımı atmış olursunuz. Reiki’nin sadece hastalıkları iyileştirici özelliği olan bir teknik olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Reiki, kişinin yaşamını her alanda etkiler. Yani her düzeyde kişisel değişim ve dönüşümü başlatır. Reiki’nin düzenli kullanımı bütünsel şifa verdiğinden, Reiki’ye uyumlanan ve onu hayatının bir parçası yapan kişinin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bakımlardan aynı kalması mümkün değildir. Gereksiz olan her duygu, düşünce ve inanç kalıpları tek tek temizlenir, dönüşüme uğrar.

İşte kişiyle bütünleşen bu eski alışkanlıklardan vazgeçilmesi, bazen o kadar da kolay olmayabilir. Ve bu yüzden kişisel gelişim süresince yaşanılan her türlü zorluk da, bu değişim de kişiyi rahatsız edebilir. Bununla birlikte, bu değişim gerçekten yararlıdır ve zaman alabilir. Şunu unutmamak gerekir ki ; Reiki ömür boyu süren bir öğreti ve heyecanlı bir serüvendir. Bir anda gerçekleşen bir mucize değildir. Azim ve sabırla, sevgi ve şefkatle, bu içsel gelişim sürecine ne kadar açık olur ve ne kadar kayıtsız şartsız kendimizi büyük bir dürüstlük ve cesaretle kabullenirsek, o derece olumsuz karakter özelliklerimizden, alışkanlıklarımızdan kurtulup, daha bilinçli, aydınlık ve huzur dolu bir yaşama adım atmış oluruz.

Reiki’den faydalanıp faydalanmamak ise kişinin seçimine, özgür iradesine kalmıştır. Eğer Reiki enerjisine uyumlandıktan sonra, olumsuz düşünce kalıplarına hala daha bağlı kalmayı sürdürürsek, niyetimizde azıcık da olsa bencillik varsa , beklediğimiz gibi Reiki’nin bize yardım etmediği duygusuna kapılırız. Bu sevgi dolu, saf ve güçlü enerjiyi yaşantımızın bir parçası haline getiremediğimiz gibi, kullanamadığımızı da fark ederiz. Enerjinin düşüncenize ve niyetinize göre şekillendiğini hiçbir zaman unutmayın! Niyetinizi ve özünüzü her zaman temiz tutun. İnsanları yargılamaktan vazgeçin.

Bedensel ve zihinsel sağlığa kavuşabilmenin yolunun kişinin kendisini ve başkalarını şartsız olarak sevmesi olduğunu hep hatırlayalım. Ancak kendimizi sevebildiğimiz zaman bu sevgiyi başkalarına da verebiliriz ve beden, zihin sistemimiz bu enerjiyle dolup canlanır ve dengede olur.

Reiki ya da başka bir tekniği öğrenip, yaşantınıza katmanız demek, asla, bütün sorunların çözümleneceği, her şeyin toz pembe görüneceği, derdin ve tasanın kalmayacağı anlamına gelmemelidir. Öğrenilen hangi bilgi ya da teknik olursa olsun, bunlar kişinin yaşamında ilerlemesine, yaşamı tecrübe etmesine sadece yardımcı olan araçlardır. Yardımcıdırlar; iyileşme ve kendini keşfetme ile sorunlara çözüm üretme sürecini hızlandırırlar. Yaşadığınız kişisel gelişim sürecinde, edindiğiniz deneyimlerden alınması gereken derslerin farkına varılmasını sağlarlar.

REİKİ'NİN BEŞ ALTIN PRENSİBİ

 • Bugün, özellikle bugün öfkelenme!
 • Bugün, özellikle bugün endişelenme!
 • Varolan tüm canlılara iyi davran!
 • Ekmeğini helal yollardan kazan!
 • Tanrının zengin hediyeleri için müteşekkir ol!

Reiki'nin beş altın kuralı, daha mutlu bir yaşam için size rehberlik edecektir. Bu prensipleri uygulayabilmek için meditasyon yapın; hayatınızın yumuşak geçişlerle değiştiğini göreceksiniz. Reiki'nin beş altın kuralı kesinlikle emir değildir, bilgeliğin bir armağanıdır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın