Reiki Nasıl Çalışır Ve Şifa Verir?
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
Reiki Nasıl Çalışır ve Şifa Verir?
Reiki Nasıl Çalışır ve Şifa Verir?

Her varlık evrensel yaşam gücü ile varlığını sürdürür. Bu yaşam enerjisi bedene Çakralar yoluyla akar. Bu enerjinin beden içerisindeki akış yollarına meridyenler ve  bedenin çevresindeki enerji alanına da aura denir.

Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli akarak onları tazeler ve çalışmaya devam etmelerini sağlar. Bu enerjinin akışı engellenirse bedende bazı aksaklıklar ortaya çıkar. Yeterli enerji dolumu sağlanamıyorsa fiziksel ya da duygusal bitkinlik yaşanır, normalden daha öfkeli ve depresif olunur. Yaşam enerjisi duygu ve düşüncelerimize göre yönelir. Negatif düşünce ve duygular yoğun olduğunda bu enerjinin akışında bozukluk meydana gelir. Bu bozukluklar ilk önce enerji bedeninin ruhsal, zihinsel ve duygusal katmanlarında, sonrada fiziksel bedende ortaya çıkar.

Reiki enerjisi kişiye akarken hem enerji bedenlerindeki, hem de fiziksel bedendeki dengesizlikleri dağıtarak o bölgedeki frekansı yükseltir. Düşük frekanslı enerjinin parçalanarak dağılmasını sağlar. Sonuç olarak yaşam gücünün akışını onarıp, sağlıklı ve doğal olarak akmasını gerçekleştirir.

AURA - ENERJİ BEDENİ

Her canlının fiziksel bedenini saran ve onunla kaynaşan, kendi özelliklerini barındıran ve yayan ışık bedeni “aura” olarak adlandırılır. Canlı bedenini çevreleyen ve gözle görülmeyen bir enerji kalkanı da denilebilir. Elektrik akımları halinde yayılan elektromanyetik alandır. Aura değişik renklerin sahibidir. O andaki fizik, ruh durumu auranın renk ve niteliğini etkilemektedir. Aurada bulunan enerji yolları, kanallar tıkanırsa blokajlar meydana gelir. Bu blokajlar tedavi edilmezse bedene iner ve hastalık oluşur. Aura’nın 7-9 katmandan oluştuğu söylenmektedir. Bizi ilgilendiren aşağıdaki 4 temel katmandır (bedendir).

1.Eterik beden: Eterik beden, fizik beden ile o kadar sıkı bir etkileşim içindedir ki, bir anlamda fiziksel bedenin ikizidir. Evrenden gelen ve çevremizde mevcut bulunan hayat enerjilerini vücudumuza iletir.

2.Duygusal (astral) beden: Her duygu değişikliği buraya iletilir. Bilinçaltı burada saklıdır. Her türlü duygular (korku, endişe, yalnızlık, hırs) bilinçsizce burada saklanır. Saklanan her türlü duygu sonucu kronik rahatsızlıklar oluştuğunda, enerji akışı bozulmakta ve sonuçta tüm enerji sistemi zarar görmektedir. Bu aura ile dış dünyaya mesaj iletip, olayları kendimize çekeriz. İnsanların dünya görüşünü ve algılamasını şekillendirir.

3.Zihinsel (mental) beden: Düşünce şeklimiz üzerinde etkilidir. Tarafsız ve net düşünebilmek bu enerji bedeninin sağlıklı işlemesine yardımcı olur.

4.Ruhsal (spirütüel) beden: Var oluşun kaynağını ve hedefini burayla anlarız. Sevgi içeren her şeyin en yüksek boyutudur.

İçten Başlayarak;

Eterik beden (fiziksel bedenin ikizi)

Duygusal beden (astral)

Zihinsel beden (mental)

Ruhsal beden (spiritüel)

ÇAKRALAR - BEDENİN ENERJİ MERKEZLERİ

Bedende enerjinin aktığı yüzlerce enerji merkezi bulunmaktadır. Ve yaşam enerjisi de bedene çakralar yoluyla akar. Çakralar, beden üzerindeki bu enerji merkezleridir. Çakra Sanskrit (eski bir hint dili) dilinde hareketli daire - tekerlek - veya enerji vorteksi anlamına gelir. Bu yüzden de çakralar sürekli bir devir halindedir. Çakralarınızın her birinin sağlığınız, mutluluğunuz ve refahınız için önemli ve özel bir enerjiyi yayarak dönen girdaplar olduklarını da düşünebilirsiniz. Kuran’da “nefsin 7 mertebesi” olarak geçer.

Çakralar, gözle görülmeyen enerji bedenimiz üzerinde çarka benzeyen delikler halindedir. Geniş ağızları, bedene yaklaştıkça daralan, uzun ince hunilere benzerler. Çakralar, bedende omurganın kökünden başın tepe noktasına kadar çıkan çeşitli noktalara karşılık gelirler. İnsanın enerji sistemine enerjinin girdiği iki temel çakra vardır. Kök çakra ve taç çakra. Kök çakrayla dünyadan, taç çakrayla da evrenden enerjiyi alırız. Çakralar, evrenden gelen enerjileri bedenimize aktarma görevi yaparlar. Yani, fiziksel bedenin yaşaması için gerekli olan enerji, auranın katmanlarından (ruhsal, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerden) çakralar aracılığıyla geçerek fiziksel bedene akar. Kısacası çakralar; fiziksel beden ile enerji bedeni arasında iletişim görevini üstlenmişlerdir.

Çakraların her birinin hem fiziksel bedeni, hem de şuurumuzu etkileyen belirli fonksiyonları vardır. Ayrıca her birisi bedenin endokrin sistemiyle - tüm salgı bezleriyle ilişkilidir. Çakraların her birinin belirli bir frekansı ve rengi vardır. Ayrıca çakraların her biri diğeriyle bağlantılı ve sürekli enerji alışverişi halindedir. Bu nedenle, bir veya birkaç çakradaki bedeni besleyen enerji akımının kısıtlanması sonucu oluşan tıkanıklıklar ve dengesizlikler bütün çakra sistemini etkiler. Bu dengesizlikler kalıcı duruma geldiklerinde yani çakralar düzgün çalışmadıkları zaman da, beden, sağlığını devam ettirmekte zorlanır.

“Çakraları açık veya kapalı” diye bir ifade kullanmak yanlış olur. Önemli olan çakraların dengede olmalarıdır. Günlük hayatımızda, her bir çakrayı mükemmel bir şekilde dengelemek olanaksızmış gibi görünse de, hedef, mükemmellikten ziyade, her çakradan yayılan enerjinin farkına varmaktır.

Çakraları anlamak kendi kendimizi anlamaktır. Çakra sisteminin farkına varan bir kişi, bilinçli olarak kendinde hem fiziksel, hem de ruhsal yönden denge sağlar.

Vücudumuzdaki ana merkezleri kontrol eden çakraların yedi tanesi çok önemlidir. Ayrıca 21 adet de ara çakra vardır. 7 ana çakra, bedenin ön ve arkasında, omurga boyunca yer alırlar. Her çakra, bedenin değişik bölgesine enerji taşır ve o bölgeden sorumludur.

Şimdi eterik bedende yer alan bu yedi ana çakrayı inceleyelim

7.Çakra – TAÇ/TEPE ÇAKRA : Yedinci çakra başın tepesinde tam ortadadır, yeni doğmuş bir bebeğin başında yumuşak bölge (bıngıldak) olarak bilinen noktada yer alır ve yukarıya doğru açılır. Rengi mor, çevresi beyazdır. Gökkuşağının tüm renkleriyle parlar, fakat baskın renk mordur. Burada epifiz salgı bezi vardır.

6.Çakra - ALIN ÇAKRASI : Altıncı çakra alnın tam ortasındadır. Rengi menekşe rengi / laciverttir. Burada hipofiz salgı bezi vardır.

5.Çakra - BOĞAZ ÇAKRASI : Beşinci çakra boyunla boğaz arasındaki çukur bölgeden başlayarak boynun arkasında omurilik soğanının hemen altında son bulur. Rengi açık mavidir. Burada tiroid ve paratiroid bezleri bulunur.

4.Çakra - KALP ÇAKRASI : Dördüncü çakra kalbin hizasında, göğsün ortasındadır. Rengi yeşil (şifa), çevresi pembedir (sevgi ve şefkat). Burada timüs bezi bulunur.

3. Çakra - MİDE ÇAKRASI / Solar Pleksus : Göbek deliğinin biraz üstündedir, rengi parlak sarıdır. İlgili salgı bezi pankreasdır.

2.Çakra - SAKRAL ÇAKRA : İkinci çakra kasıkla, göbek deliği arasında karın bölgesindedir. Ve rengi portakal rengi / turuncudur. İlgili salgı bezleri erbezleri ve yumurtalıklardır.

1.Çakra - KÖK ÇAKRA : Birinci çakra kuyruk sokumu kemiğinin sonundadır ve aşağıya doğru açılır. Rengi alev kırmızısıdır. Kök çakrayla bağlantılı olan salgı bezi; böbrek üstü bezleridir.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın